انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

یکشنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

کارگاه مستند جامعه‌شناختی

کارگاه «مستند جامعه‌شناختی» با حضور پوریا جهانشاد از شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶ به همت اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور و انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این کارگاه را دریافت نمایند.

کارگاه مستند جامعه‌شناختی

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور با همکاری انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

کارگاه جانبی نخستین سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی کشور

«مستند جامعه‌شناختی»