انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

یکشنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

نقد و بررسی طرح کارورزی

میزگرد «نقد و بررسی طرح کارورزی» با حضور مراد فرهادپور، پرویز صداقت، محمد مالجو و کاظم فرج‌الهی دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ به همت انجمن‌های علمی دانشجویی جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی دانشگاه تهران در دانشکدۀ علوم اجتماعی برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

نقد و بررسی طرح کارورزی

انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی با همکاری انجمن علمی دانشجویی انسان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

میزگرد «نقد و بررسی طرح کارورزی»