انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

یکشنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

تاریخ امنیت در ایران

نشست «تاریخ امنیت در ایران: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت» با حضور مجید تفرشی و محمد میرسندسی شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۶ به همت انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در دانشکدۀ علوم اجتماعی برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

تاریخ امنیت در ایران

انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

نشست «تاریخ امنیت در ایران: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت»