انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

یکشنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

«اهم نظریات پارتو در زمینه گردش نخبگان، به قرار زیر است:

– تعلق به طبقۀ نخبگان لزوماً ارثی نیست.

– فرزندان تمام خصوصیات ممتاز والدین خود را ندارند.

– پیوسته نوعی جابجایی نخبگان قدیمی توسط نخبگان جدید صورت می گیرد که از قشرهای پست جامعه هستند.

«در نظر پارتو برگزیدگان مشتمل بر تمام کسانی هستند که دارای خصوصیاتی استثنایی و منحصر به فرد بوده و یا دارای استعداد و قابلیت هایی عالی در زمینۀ کار خود و یا در بعضی فعالیت ها باشند. به عبارت دیگر لفظ برگزیده به کسانی اطلاق می گردد که با توجه به نقشی که در جامعه به عهده دارند و کاری که انجام می دهند و استعدادهای طبیعی که دارند، موقعیت های برتری نسبت به متوسط افراد جامعه دارند.

قواعد روش امیل دورکیم

انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران حلقه مطالعاتی کتاب قواعد روش امیل دورکیم را برگزار می کند.

شیعه شناسی انتقادی
نشست علمی «شیعه شناسی انتقادی و جامعه شناسی تشیع؛ نقدها و نسبت ها» به همت گروه مطالعاتی «جامعه شناسی تشیع» و با همکاری انجمن دانشجویی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

صفحۀ 44 از 44اولین »...102030...4041424344