انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

مستند انقلاب 57

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند
تاریخ در ترازو
سلسله جلسات نقد و بررسی مستند «انقلاب ۵۷» – جلسه اول

دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد

یادداشتی که در ادامه می خوانید توسط دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد، معاون فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جهت آشنایی دانشجویان ورودی با معاونت فرهنگی و برای ویژه نامه ورودی های ۱۳۹۳ نشریه «سره» نوشته شده است.

دکتر عبدالله بیچرانلو

یادداشتی که در ادامه می خوانید توسط دکتر عبدالله بیچرانلو، رئیس کتابخانۀ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جهت آشنایی دانشجویان ورودی با کتابخانۀ دانشکده و برای ویژه نامه ورودی های ۱۳۹۳ نشریه «سره» نوشته شده است.

دکتر غلامرضا غفاری

یادداشتی که در ادامه می خوانید توسط دکتر غلامرضا غفاری، معاون علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جهت آشنایی دانشجویان ورودی با معاونت علمی و برای ویژه نامه ورودی های ۱۳۹۳ نشریه «سره» نوشته شده است.

سمینار قانون و جامعه

«انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران» با همکاری «گروه آموزشی جامعه شناسی» برگزار می کند.

صفحۀ 43 از 44اولین »...102030...4041424344