انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

دوشنبه ، ۲۹ آبان ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد

یادداشتی که در ادامه می خوانید توسط دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد، معاون فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جهت آشنایی دانشجویان ورودی با معاونت فرهنگی و برای ویژه نامه ورودی های ۱۳۹۳ نشریه «سره» نوشته شده است.

دکتر عبدالله بیچرانلو

یادداشتی که در ادامه می خوانید توسط دکتر عبدالله بیچرانلو، رئیس کتابخانۀ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جهت آشنایی دانشجویان ورودی با کتابخانۀ دانشکده و برای ویژه نامه ورودی های ۱۳۹۳ نشریه «سره» نوشته شده است.

دکتر غلامرضا غفاری

یادداشتی که در ادامه می خوانید توسط دکتر غلامرضا غفاری، معاون علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جهت آشنایی دانشجویان ورودی با معاونت علمی و برای ویژه نامه ورودی های ۱۳۹۳ نشریه «سره» نوشته شده است.

سمینار قانون و جامعه

«انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران» با همکاری «گروه آموزشی جامعه شناسی» برگزار می کند.

«اهم نظریات پارتو در زمینه گردش نخبگان، به قرار زیر است:

– تعلق به طبقۀ نخبگان لزوماً ارثی نیست.

– فرزندان تمام خصوصیات ممتاز والدین خود را ندارند.

– پیوسته نوعی جابجایی نخبگان قدیمی توسط نخبگان جدید صورت می گیرد که از قشرهای پست جامعه هستند.

صفحۀ 42 از 43اولین »...102030...3940414243