انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

اعتیاد کودکان و نوجوانان

جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند:

سمینار «اعتیاد کودکان و نوجوانان در محله های معضلخیر»

بریان فی معتقد میباشد « اتمیسم در مقام یک نگرش و رویکرد از یک ایدئولوژی عام  از شرایط اجتماعی خاص در جهان مدرن قوت میگیرد. ایدئولوژی لیبرالی نهضت روشنفکری آرمان جامعه ای متشکل از افراد آزاد و برابر را پیش نهاد. طبق این آرمان، ما هر آنچه هستیم در مقام افراد هستیم، نه در مقام اعضای این یا آن گروه، در نتیجه لیبرالیسم میگوید

«دو صورت از تناقضات مشخص کننده جامعه سرمایه داری، که در آثار علمی مارکس هم مشاهده می­ شوند، در کتاب بیانیه کمونیستی به چشم می خورند. صورت نخست، صورت تناقض نیروهای تولیدی با روابط تولیدی است یعنی ظاهرا هم روابط مالکیت و هم نحوه توزیع درآمدها، به همان آهنگ نیروهای تولیدی دگرگون نمی شوند. نظام سرمایه داری قادر است که بیش از پیش بر میزان تولید بیفزاید. لکن به رغم این افزایش ثروت ها، فقر همچنان نصیب بخش اعظم جامعه است.

Since Rousseau, I have argued in this chapter, the philosophical problem of modern freedom has been to somehow reconcile the free judgments of the individual with the socially imposed judgments of collective norms.

کیویستو دیدگاه زیمل در رابطه با تمایز اجتماعی در دوره­های مختلف تاریخی را این گونه بیان می­کند: « زیمل مانند دورکهایم، به پدیده تمایز اجتماعی علاقه مند بود و برخلاف دورکهایم که بیشتر به تقسیم کار توجه می­کرد،به شیوه­های نفوذ تمایز اجتماعی در همه­ی جنبه­های روابط اجتماعی هر روزه علاقه­مند بود او می­گفت در جوامع نخستین، افراد هویت خود را از گروه می­گرفتند و از این رو، بسیار همگن بودند. در اروپای سده­های میانه به دلیل وجود نهاد­های میانجی مانند صنف­های حرفه­ای، که همچون حایلی میان فرد و جامعه عمل می­کردند، این وضع تغییر کرد.

صفحۀ 30 از 44اولین »...1020...2829303132...40...« آخرین