انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

یکشنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

کارگاه مستند جامعه‌شناختی

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور با همکاری انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

کارگاه جانبی نخستین سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی کشور

«مستند جامعه‌شناختی»

تاریخ امنیت در ایران

نشست «تاریخ امنیت در ایران: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت» با حضور مجید تفرشی و محمد میرسندسی شنبه، ۴ آذر ۱۳۹۶ به همت انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در دانشکدۀ علوم اجتماعی برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

نقد و بررسی طرح کارورزی

میزگرد «نقد و بررسی طرح کارورزی» با حضور مراد فرهادپور، پرویز صداقت، محمد مالجو و کاظم فرج‌الهی دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ به همت انجمن‌های علمی دانشجویی جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی دانشگاه تهران در دانشکدۀ علوم اجتماعی برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

تاریخ امنیت در ایران

انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

نشست «تاریخ امنیت در ایران: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت»

نقد و بررسی طرح کارورزی

انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی با همکاری انجمن علمی دانشجویی انسان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

میزگرد «نقد و بررسی طرح کارورزی»

صفحۀ 1 از 212