انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

یکشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

تغییر طرح درس رشتۀ جامعه‌شناسی

انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

هم‌اندیشی دانشجویی پیرامون تغییر طرح درس رشتۀ جامعه‌شناسی

تبعات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار

نشست «تبعات اجتماعی لایحۀ اصلاح قانون کار»، با حضور محمود صادقی، علی خدایی، کاظم فرج‌اللهی و پرویر صداقت، چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ در سالن مطهری دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

صفحۀ 3 از 3123