انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران

نشست گفتگویی «معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران»، با حضور مرتضی کریمی، سه‌شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ در کلاس ۳۰۶ دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

سایه‌های بلند باد

گروه فیلم و سینمای انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

اکران فیلم «سایه‌های بلند باد» اثر بهمن فرمان‌آرا

سره هفتگی 27

علاقه‌مندان می‌توانند شمارۀ ۲۷ گاهنامۀ سرۀ هفتگی، نشریۀ انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

بن‌بست

اکران فیلم «بن‌بست» اثر پرویز صیاد با حضور نوید پورمحمدرضا و مهدیس محمدی یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ به همت گروه فیلم و سینمای انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در دانشکدۀ علوم اجتماعی برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران

مرکز پژوهش و آموزش رهایی با مشارکت انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

نشست گفتگویی «معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران»

صفحۀ 1 از 3123