انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

اقتصاد سیاسی خاورمیانه

نشست «اقتصاد سیاسی خاورمیانه»، با حضور پرویز صداقت و لادن احمدیان هروی، سه‌شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵ در سالن مطهری دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

سره هفتگی 25

علاقه‌مندان می‌توانند شمارۀ ۲۵ گاهنامۀ سرۀ هفتگی، نشریۀ انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

تبعات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور و انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کنند:

نشست «تبعات اجتماعی لایحۀ اصلاح قانون کار»

سره هفتگی 24

علاقه‌مندان می‌توانند شمارۀ ۲۴ گاهنامۀ سرۀ هفتگی، نشریۀ انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

اقتصاد سیاسی خاورمیانه

نشست «اقتصاد سیاسی خاورمیانه» توسط انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد:

صفحۀ 1 از 212