انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

پنج شنبه ، ۲ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

اکران فیلم و مستند

کارگروه فیلم و سینمای انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند:

اکران فیلم های:

“قضیه شکل اول شکل دوم” ساخته عباس کیارستمی

“تازه نفس ها” ساخته کیانوش عیاری

با حضور صالح نجفی

فعلیت ها و بالقوگی های انقلاب

گفت و گویی درباب: فعلیت ها و بالقوگی های انقلاب

با حضور:

توس طهماسبی

کمال رضوی

علی اشرف فتحی

حسام سلامت

نمایشگاه نقاشی های انقلاب

نمایشگاه نقاشی های انقلاب

بهمن ۱۳۹۴

لابی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

صفحۀ 2 از 212