انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

سره 17

علاقه مندان میتوانند شماره ۱۷ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

سره 16

علاقه مندان میتوانند شماره ۱۶ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

pishnahad

اکران مستند «۱ پیشنهاد ساده»، کاری از یاسر عرب

دربارۀ ما و زیست جنسی ما

قسمت اول: فقدان آموزش جنسی / شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴

قسمت دوم: آسیب شناسی فاصله بین بلوغ و ازدواج / دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

قسمت سوم: نقد راه حل ها / سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۴۵

دانکشدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران – طبقۀ دوم – کلاس ۲۰۱