انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

عدالت آموزشی

علاقه مندان می‌توانند هشتمین شماره از گاهنامۀ علمی-تخصصی سره، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران، با موضوع «عدالت آموزشی» را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

فمینیسم و پست فمینیسم

علاقه مندان می‌توانند هفتمین شماره از گاهنامۀ علمی-تخصصی سره، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران، با موضوع «فمینیسم و پست‌فمینیسم» را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.