انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

عدالت آموزشی

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند:

«عدالت آموزشی و مسئلۀ گسترش مدارس خصوصی»

مقدمه ای بر خوانش گرامشی

سلسله نشست های «مارکسیسم، سیاست و فرهنگ؛ مقدمه ای بر خوانش آنتونیو گرامشی» با حضور حسام سلامت، در قالب ۵ نشست از ۲۹ فروردین در دفتر انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار شده است.

علاقه مندان می توانند صوت کامل این نشست ها را دریافت نمایند.

سره 11

علاقه مندان میتوانند شماره ۱۱ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

آسیب های خصوصی سازی مدارس

گفتگوی دانشجویی پیرامون آسیب های خصوصی سازی مدارس

شماره دهم سره

علاقه مندان میتوانند شماره ۱۰ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

صفحۀ 1 از 3123