انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

گاهنامه سره داخلی 6

علاقه مندان میتوانند شماره ۶ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

آرون مراحل سه گانه کنت را اینگونه توضیح می­دهد:«بنا به قانون مراحل سه گانه، جان بشری از سه مرحله متوالی عبور کرده است. جان بشر، در مرحله نخست نمودها را بدین سان تبیین می­کند که آنها را به موجودات و نیروهایی قابل قیاس با خود انسان نسبت می­دهند در مرحله­ی دوم، جان انسان به موجودیت­های مجرد چون طبیعت متوسل می­شود. در مرحله سوم، انسان به این اکتفا می­کند که نمود­ها را مشاهده کرده، بستگی­ های منظمی را که ممکن است خواه در لحظه­ا ی معین و خواه در طی زمان در بین آنها یافت می­شود تعیین کند. انسان در این مرحله از کشف علل پدیده­ ها چشم می­پوشد و به همین اکتفا می­کند که قوانین حاکم بر پدیده ها را بشناساند.

بخشی مصاحبه نشریه لوموند دیپلماتیک با پی یر بوردیو

* نشریه لوموند دیپلماتیک: این موضوع که آکادمی فرانسه تصمیم گرفته امسال مدال طلای خود را به شما اعطا کند، جماعت منکران (جامعه شناسی) را به شگفتی واداشته است. به چه جهت جامعه شناسی یک علم تلقی می شود؟ آیا چیزی به نام جامعه شناسی علم وجود دارد؟

اسیپاشی، واکنش ها و راهکارها

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران و موسسه رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) برگزار می کنند:

سره 5

علاقه مندان میتوانند شماره ۵ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

صفحۀ 2 از 3123