انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

Since Rousseau, I have argued in this chapter, the philosophical problem of modern freedom has been to somehow reconcile the free judgments of the individual with the socially imposed judgments of collective norms.

کیویستو دیدگاه زیمل در رابطه با تمایز اجتماعی در دوره­های مختلف تاریخی را این گونه بیان می­کند: « زیمل مانند دورکهایم، به پدیده تمایز اجتماعی علاقه مند بود و برخلاف دورکهایم که بیشتر به تقسیم کار توجه می­کرد،به شیوه­های نفوذ تمایز اجتماعی در همه­ی جنبه­های روابط اجتماعی هر روزه علاقه­مند بود او می­گفت در جوامع نخستین، افراد هویت خود را از گروه می­گرفتند و از این رو، بسیار همگن بودند. در اروپای سده­های میانه به دلیل وجود نهاد­های میانجی مانند صنف­های حرفه­ای، که همچون حایلی میان فرد و جامعه عمل می­کردند، این وضع تغییر کرد.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انتشارات علمی- فرهنگی برگزار می‌کند:

جلسه نقد و بررسی کتاب «اخلاق پرتستانی و روح سرمایه‌داری» ماکس وبر

با حضور: دکتر رضا صمیم مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و مترجم کتاب دکتر عبدالکریم رشیدیان.

این جلسه سه‌شنبه ۷ بهمن ساعت ۱۷ الی ۱۹ در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار خواهد شد.

مکان: پل نصر (گیشا) جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن‌ها.

In what relation do the Communists stand to the proletarians as a whole?

“The Communists do not form a separate party opposed to other working-class parties.
They have no interests separate and apart from those of the proletariat as a whole.
They do not set up any sectarian principles of their own, by which to shape and mould the proletarian movement.

The Communists are distinguished from the other working-class parties is only: (1) In the national struggles of the proletarians of the different countries, they point out and bring to the front the common interests of entire proletariat, independently of nationality. (2) In the various stages of development which the struggle of the working class against the bourgeoisie has to pass through, they always and everywhere represent the interests of the movement as a whole. The Communists, therefore, are on the one hand, practically,the most advanced and resolute section of the workingclass parties of every country, that section which pushes forward all others; on the other hand, theoretically, they have over the great mass of the proletariat the advantage of clearly understanding the line of march, the conditions, and the ultimate general results of the proletarian movement.

The immediate aim of the Communist is the same as that of all the other proletarian parties: formation of the proletariat into a class, overthrow of the bourgeois supremacy, conquest of political power by the proletariat” (Marx & Engels:1970,22-23).

Marx, K., & Engels, F (1970) Manifesto of the Communist Party, translated by Samuel Moore

ترجمه ی فارسی متن فوق در ادامه ی مطلب

پایان جنگ سرد، با حذف پوشش رقابت ابرقدرت ها از دیگر شقاق عمده در سیستم بین الملل، تضاد شمال و جنوب را در طول دو دهۀ گذشته خیلی بیشتر آشکار ساخته است. فرایند جهانی شدن که اقتصاد باز و آسیب پذیر جنوب را بازداشته و جریان بدون مانع کالاهای شمالی و نفوذ بی بند و بار سرمایه شمالی را به بازارهای تا حد زیادی غیرقابل تنظیم آن ها تسهیل کرده است، بیشتر به برتری اقتصاد شمال نسبت به اقتصاد جنوب افزوده است (هرست[۱] و تامپسون[۲] ۱۹۹۹؛ هوگولت[۳] ۲۰۰۱؛ استیگلیتز[۴]۲۰۰۲). استقرار بسیار وسیع سلاح های متعارف دوربرد، دقیق و پیشرفته توسط قدرت های شمالی، به ویژه ایالات متحده، آن ها را از نظر نظامی برای عمل متقابل در برابر کشورهای جنوبی که تلاش می کنند در مقابل سلطۀ سیاسی و نظامی شمال مقاومت کنند، ایمن ساخته است. آخرین انقلاب در امور نظامی (RMA) بر اساس «دقت چشمگیر در دقت و برد تسلیحات، حدت شناسایی و نظارت، سهولت فریب و سرکوب دفاعی دشمن، و اثربخشی فرماندهی و کنترل» (ارمه[۵]، ۱۹۹۷: ۱۴۵) انجام شده است. در نتیجه، این منجر به افزایش فوق العادۀ برتری نظامی خیره کنندۀ شمال در مقابل جنوب شده است (کوهن[۶]، ۱۹۹۶: ۵۴-۳۷).

صفحۀ 1 از 3123