انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

« مقوله ی کار، با چند مقوله ی مهم دیگر در رابطه ای تنگاتنگ قرار می گیرد. اولین موضوع “انسان” است. دوم “طبیعت” است. به این دلیل که انسان ناچار است منابع طبیعی و منابع حیاتی را بشناسند تا بتوانند با آن ها کار کند. و بالاخره مقوله ی سوم “ابزار” است. انسانی که می خواهد با منابع طبیعی کار کند، احتیاج به وسایلی دارد و از طرفی این وسایل یا ابزار را بایستی با آگاهی تولید کند. این سه عنصر: ( انسان، طبیعت و ابزار ) که بر آگاهی آدمی استوار هستند، شرایط مادی یا هستی اجتماعی زندگی بشر را می سازند. این مجموعه  در اصطلاح شناسی مارکس زیر عنوان “نیروهای تولیدی” نام می گیرد. با تاثیرات متقابلی که عناصر نیروهای تولیدی بر یکدیگر می گذارند، در مجموع، فعالیت های واحدی را تشکیل می دهند که منجر به شکل گیری “زیر ساخت” می شود. زیرساخت، که بر آگاهی آدمی استوار است، عبارت است از شکل ساختی نیروهای تولیدی که به نوبه ی خود تعیین کننده ی شرایط زندگی و شاخص های روساختی هستند. بنا براین باور، می توان زیر ساخت یا نیروهای تولیدی را حرکت دهنده و جوهر محرکه ی تارخ دانست.» ( تنهایی،۱۳۸۹ :۱۳۵)

 

« وقتی کارگر جهت انجام کار به کارخانه رفت، باید بداند که با چه کسی یا کسانی سروکار دارد؟ در طول روز چه زمانی کار شروع و چه زمانی به پایان می رسد؟ چه چیز باید تولید کند؟ این ها قوانین و آیین ها و رسومی است که آن ها را “روابط تولیدی” می نامیم . پس روابط تولید عبارت از

« تمایز پدیده عادی از پدیده ی بیمارگون که در فصل ۳ قواعد روش جامعه شناسی بسط یافته است، در اندیشه دورکیم نقش مهمی بازی می کند. به عقیده من، این تمایز تا پایان حرفه ی علمی دورکیم همچنان بنیاد اندیشه او را تشکیل می دهد، هرچند که وی در آخرین دوره ی کار خویش، یعنی در دوره ی مصادف با نگارش صور بنیانی حیات دینی دیگر چندان از آن بهره نگرفته است.

اهمیت این تمایز ناشی از نیات اصلاح طلبانه ی دورکیم است.

ریمون آرون در مقایسه ی بین کنت و مونتسکیو می گوید: «مونتسکیوی جامعه شناس نخست و قبل از هر چیزی، از گوناگونی بشری و اجتماعی آگاهی دارد. به نظر او هدف علم آن است که در بی نظمی ظاهری، نظمی  به وجود آورد، و وی برای این منظور، انواع حکومت یا جامعه را در نظر میگیرد، عوامل تعیین کننده موثر بر همه ی اجتماعات را نام میبرد یا شاید هم، دست آخر، موفق به کشف برخی اصول عقلانی میشود که هرچند احتمالا در بعضی از موارد نقض شده اند،

نقش زن در جامعه امروز ایران، دستخوش تغییر و تحول شدید شده است. این نقش از یک سو متأثر از دیدگاه سنتی نسبت به زن است که ریشه در اعماق تاریخ دارد و از طرف دیگر تحت تأثیر دیدگاه تجدد­طلبی واقع است که خواستار تساوی مطلق با مردان، ایفای نقش اجتماعی گسترده در جامعه و… است. در واقع نقش زن در جامعه کنونی

سره 4

علاقه مندان میتوانند شماره ۴ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

صفحۀ 1 از 512345