انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

دکتر غلامرضا غفاری

یادداشتی که در ادامه می خوانید توسط دکتر غلامرضا غفاری، معاون علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جهت آشنایی دانشجویان ورودی با معاونت علمی و برای ویژه نامه ورودی های ۱۳۹۳ نشریه «سره» نوشته شده است.

سمینار قانون و جامعه

«انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران» با همکاری «گروه آموزشی جامعه شناسی» برگزار می کند.

«اهم نظریات پارتو در زمینه گردش نخبگان، به قرار زیر است:

– تعلق به طبقۀ نخبگان لزوماً ارثی نیست.

– فرزندان تمام خصوصیات ممتاز والدین خود را ندارند.

– پیوسته نوعی جابجایی نخبگان قدیمی توسط نخبگان جدید صورت می گیرد که از قشرهای پست جامعه هستند.

«در نظر پارتو برگزیدگان مشتمل بر تمام کسانی هستند که دارای خصوصیاتی استثنایی و منحصر به فرد بوده و یا دارای استعداد و قابلیت هایی عالی در زمینۀ کار خود و یا در بعضی فعالیت ها باشند. به عبارت دیگر لفظ برگزیده به کسانی اطلاق می گردد که با توجه به نقشی که در جامعه به عهده دارند و کاری که انجام می دهند و استعدادهای طبیعی که دارند، موقعیت های برتری نسبت به متوسط افراد جامعه دارند.

صفحۀ 7 از 7اولین »...34567