انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

پنج شنبه ، ۲ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

نشریه سره شماره 2

علاقه مندان میتوانند شماره ۲ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

دوگانه های آموزش عالی

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران با همکاری جهاد دانشگاهی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می کند:

شماره 1 گاهنامه سره داخلی

علاقه مندان میتوانند شماره ۱ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

نقد گروه آموزشی جامعه شناسی

فراخوان نقد گروه آموزشی «جامعه شناسی»
لطفا انتقادات، پیشنهادات و درخواست های علمی-آموزشی خود را تا تاریخ ۱۳۹۳/۹/۹ به صورت مکتوب تحویل انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران دهید. این مطالبات علمی پس از تنظیم در قالب بیانیه به پیوست طوماری در گردهمایی نقد، تسلیم مدیرگروه خواهد شد.

شیعه شناسی انتقادی

نشست علمی «شیعه شناسی انتقادی و جامعه شناسی تشیع»، با حضور دکتر مقصود فراستخواه و دکتر سارا شریعتی، سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه مندان می توانند صوت کامل نشست را دریافت نمایند.

صفحۀ 30 از 33اولین »...1020...2829303132...« آخرین