انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

یکشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

سره 4

علاقه مندان میتوانند شماره ۴ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

شماره 3 سره

علاقه مندان میتوانند شماره ۳ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

نشریه سره شماره 2

علاقه مندان میتوانند شماره ۲ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

شماره 1 گاهنامه سره داخلی

علاقه مندان میتوانند شماره ۱ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

فراخوان

انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای اولین بار اقدام به چاپ نشریه «سَره» به صورت هفتگی کرده است تا بتواند دغدغه‌ها و مسائل علمی و آموزشی‌ای که در دانشکده از جانب اساتید و دانشجویان وجود دارد را در فضای عمومی دانشکده مطرح کرده و با کمک خود آنان (مسئولان، اساتید و دانشجویان) سعی در بهبود، تقویت و اصلاح آن‌ها داشته باشد.

صفحۀ 7 از 7اولین »...34567