انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

یکشنبه ، ۱ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

سره 16

علاقه مندان میتوانند شماره ۱۶ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

عدالت آموزشی

علاقه مندان می‌توانند هشتمین شماره از گاهنامۀ علمی-تخصصی سره، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران، با موضوع «عدالت آموزشی» را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

فمینیسم و پست فمینیسم

علاقه مندان می‌توانند هفتمین شماره از گاهنامۀ علمی-تخصصی سره، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران، با موضوع «فمینیسم و پست‌فمینیسم» را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

سره 15

علاقه مندان میتوانند شماره ۱۵ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

سره 14

علاقه مندان میتوانند شماره ۱۴ گاهنامه سره هفتگی، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

صفحۀ 4 از 7اولین »...23456...« آخرین