انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

پنج شنبه ، ۲ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

سره هفتگی 23

علاقه‌مندان می‌توانند شمارۀ ۲۳ گاهنامۀ سرۀ هفتگی، نشریۀ انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

سره هفتگی 22

علاقه‌مندان می‌توانند شمارۀ ۲۲ گاهنامۀ سرۀ هفتگی، نشریۀ انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

سره هفتگی 21

علاقه‌مندان می‌توانند شماره ۲۱ گاهنامۀ سرۀ هفتگی، نشریۀ انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

جستارهای اجتماعی درباب انقلاب ایران

علاقه‌مندان می‌توانند یازدهمین شماره از گاهنامۀ علمی-تخصصی سره، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران، با موضوع «جستارهایی اجتماعی درباب انقلاب ایران» را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

جامعه شناسی تاریخی

علاقه‌مندان می‌توانند دهمین شماره از گاهنامۀ علمی-تخصصی سره، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران، با موضوع «مقالاتی در جامعه‌شناسی تاریخی» را در قالب فایل PDF دریافت نمایند.

صفحۀ 2 از 712345...« آخرین