انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

پنج شنبه ، ۲ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

سایه‌های بلند باد

گروه فیلم و سینمای انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

اکران فیلم «سایه‌های بلند باد» اثر بهمن فرمان‌آرا

معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران

مرکز پژوهش و آموزش رهایی با مشارکت انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

نشست گفتگویی «معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران»

نقد و بررسی عملکرد انجمن علمی

جلسۀ نقد و بررسی عملکرد انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

بن‌بست

گروه فیلم و سینمای انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

اکران فیلم «بن‌بست» اثر پرویز صیاد

بازخوانی سینمای انقلاب ایران

گروه فیلم و سینمای انجمن جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

پروژۀ بازخوانی سینمای انقلاب ایران

دی تا بهمن ۱۳۹۵

صفحۀ 4 از 16اولین »...23456...10...« آخرین