انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

دوشنبه ، ۳ مهر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

بازخوانی سینمای انقلاب ایران

گروه فیلم و سینمای انجمن جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

پروژۀ بازخوانی سینمای انقلاب ایران

دی تا بهمن ۱۳۹۵

تغییر طرح درس رشتۀ جامعه‌شناسی

انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

هم‌اندیشی دانشجویی پیرامون تغییر طرح درس رشتۀ جامعه‌شناسی

تبعات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور و انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کنند:

نشست «تبعات اجتماعی لایحۀ اصلاح قانون کار»

اقتصاد سیاسی خاورمیانه

نشست «اقتصاد سیاسی خاورمیانه» توسط انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد:

گفتگویی پیرامون چیستی جامعه‌شناسی

گفتگویی پیرامون «چیستی جامعه‌شناسی» / ویژۀ ورودی‌های ۹۵

صفحۀ 4 از 16اولین »...23456...10...« آخرین