انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

پنج شنبه ، ۲ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

هم اندیشی با ورودی های 1393

نشست «هم اندیشی با ورودی های ۱۳۹۳» دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

مستند انقلاب 57

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار می کند
تاریخ در ترازو
سلسله جلسات نقد و بررسی مستند «انقلاب ۵۷» – جلسه اول

سمینار قانون و جامعه

«انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران» با همکاری «گروه آموزشی جامعه شناسی» برگزار می کند.

قواعد روش امیل دورکیم

انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران حلقه مطالعاتی کتاب قواعد روش امیل دورکیم را برگزار می کند.

شیعه شناسی انتقادی
نشست علمی «شیعه شناسی انتقادی و جامعه شناسی تشیع؛ نقدها و نسبت ها» به همت گروه مطالعاتی «جامعه شناسی تشیع» و با همکاری انجمن دانشجویی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

صفحۀ 16 از 16اولین »...1213141516