انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

سه شنبه ، ۳ بهمن ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

کارگاه مستند جامعه‌شناختی

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور با همکاری انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

کارگاه جانبی نخستین سمپوزیوم آثار دانشجویی علوم اجتماعی کشور

«مستند جامعه‌شناختی»

تاریخ امنیت در ایران

انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

نشست «تاریخ امنیت در ایران: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت»

نقد و بررسی طرح کارورزی

انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی با همکاری انجمن علمی دانشجویی انسان‌شناسی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

میزگرد «نقد و بررسی طرح کارورزی»

کانت برای جامعه‌شناسان

سلسله جلسات کلاسیک‌خوانی – کانت برای جامعه‌شناسان

خوانش کتاب «نقد عقل محض»

متن‌خوانی گروندریسه

سلسله جلسات کلاسیک‌خوانی – کارل مارکس

گروندریسه (جلد یک)

صفحۀ 1 از 1712345...10...« آخرین