انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

پنج شنبه ، ۲ آذر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

بررسی جامعه شناختی مسئله تجاوز به محارم

نشست «بررسی جامعه شناختی مسئله تجاوز به محارم»، با حضور محسن مالجو (پژوهشگر حوزۀ زنان و آسیب های اجتماعی)، سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در دفتر انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه مندان می توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

اسیپاشی، واکنش ها و راهکارها

نشست «اسیدپاشی، واکنش ها و راهکارها» با حضور دکتر سعید معیدفر، دکتر محمد فرجیها، دکتر سپیده امیدواری و دکتر محمود شهابی، سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ساعت ۱۶ الی ۱۹ در سالن دکتر شریعتی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه مندان می توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

شیعه شناسی انتقادی

نشست علمی «شیعه شناسی انتقادی و جامعه شناسی تشیع»، با حضور دکتر مقصود فراستخواه و دکتر سارا شریعتی، سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۳ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه مندان می توانند صوت کامل نشست را دریافت نمایند.

مستند انقلاب 57

جلسه اول از سلسله نشست های «تاریخ در ترازو»، با جضور دکتر محمدرضا جوادی یگانه، سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه مندان می توانند صوت کامل سمینار را دریافت نمایند.

مستند انقلاب 57

جلسه اول از سلسله نشست های «تاریخ در ترازو»، با جضور دکتر محمدرضا جوادی یگانه، سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه مندان می توانند گزارش تصویری این نشست را ملاحظه نمایند.

صفحۀ 8 از 9اولین »...56789