انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

دوشنبه ، ۳ مهر ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

جامعه شناسی جنگ

درسگفتار «جامعه‌شناسی جنگ» با محسن حسام مظاهری، در قالب ۴ جلسه از ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ در انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار شده است.

علاقه مندان می توانند صوت کامل این نشست ها را دریافت نمایند.

جامعه و دستمزد

نشست «جامعه و دستمزد» در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ با حضور فریبرز رئیس دانا، محمد مالجو، فرشید یزدانی، کاظم فرج اللهی، و حسین حبیبی در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه مندان می توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

پداگوژی برای رهایی

سمینار دانشجویی «پداگوژی برای رهایی» در تاریخ یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط «حسام حسین زاده» در دفتر انجمن علمی جامعه شناسی ارائه شد. علاقه مندان می توانند صوت کامل این سمینار را دریافت نمایند.

جادو و دعانویسی

سمینار دانشجویی «جادو و دعانویسی» در تاریخ یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ توسط «نرگس سوری» در دفتر انجمن علمی جامعه شناسی ارائه شد. علاقه مندان می توانند صوت کامل این سمینار را دریافت نمایند.

هنر و انقلاب

شنبه یکم اسفند ۱۳۹۴، از ساعت ۱۲:۳۰ نشست «هنر و انقلاب» با حضور دکتر سارا شریعتی، دکتر محمدرضا مریدی، و خانم فضه غلامرضا کاشی در سالن مطهری دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. علاقه مندان می توانند صوت کامل این نشست را دریافت نمایند.

صفحۀ 5 از 8اولین »...34567...« آخرین