انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

نقش زن در جامعه امروز ایران، دستخوش تغییر و تحول شدید شده است. این نقش از یک سو متأثر از دیدگاه سنتی نسبت به زن است که ریشه در اعماق تاریخ دارد و از طرف دیگر تحت تأثیر دیدگاه تجدد­طلبی واقع است که خواستار تساوی مطلق با مردان، ایفای نقش اجتماعی گسترده در جامعه و… است. در واقع نقش زن در جامعه کنونی

در کتاب «درآمدی به مطالعات خانواده» نوشته جان برناردز ، در صفحات ۲۶۹ و ۲۷۰ آمده است که:
«مفهوم «آماده سازی برای والد گری» یکی از موضوعات دائمی تحقیقات اداره ملی کودکان هم بوده است. پیو در بخشی از برنامه ای ابتکاری در سال ۱۹۷۹ جهت «ارتقای معیار های والدگری در کشور» به بررسی آماده سازی برای والد گری در مدارس، آماده سازی های پیش از زایمان و حمایت از خانواده های دارای فرزتد خردسال پرداخت.
ویتفیلد دلایل روشنی در تایید لزوم «آموزش زندگی خانوادگی» اقامه و بسیاری از این نظرات را در بریتانیا مطرح کرده است. به نظر وی: