انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

در کتاب «هویت ما» مصاحبه ای از دکتر حسین کچویان درباره فمنیسم آمده است که به سه سوال آن می پردازیم:

نقش زن در جامعه امروز ایران، دستخوش تغییر و تحول شدید شده است. این نقش از یک سو متأثر از دیدگاه سنتی نسبت به زن است که ریشه در اعماق تاریخ دارد و از طرف دیگر تحت تأثیر دیدگاه تجدد­طلبی واقع است که خواستار تساوی مطلق با مردان، ایفای نقش اجتماعی گسترده در جامعه و… است. در واقع نقش زن در جامعه کنونی