انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

بر پایه گفته های توکویل و مارکس، به سختی می توان پیش بینی کرد که انقلاب در چه زمانی اتفاق می افتد. زمانی که پیشرفت اقتصادی رخ می دهد یا زمانی که پسرفت وجود دارد؟هنگامی امکان روی دادن انقلاب بیشتر می شود که پس از یک دوره طولانی توسعه اقتصادی و اجتماعی عینی برگشت

«آلکسی دو توکویل: بخش هایی از فرانسه مرکز این انقلاب شد که چشمگیر ترین پیشرفت را داشت. مروری بر سوابق باقیمانده از بخش قدیمی جزیره فرانسه نشان می دهد این بخش شامل مناطقی بود که در حومه پاریس قرار داشت، یعنی ناحیه ای که «نظم قدیم» به کلی و زود تر از همه از آن جا رخت بر بست. در آن زمان ، آزادی و رفاه دهقانان ساکن مناطق مزبور بیش از هر جای دیگر «کشورِ انتخابات» بود.

جان فوران در کتاب «نظریه پردازی انقلاب ها» به نقل از مقاله جک گلدستون درباره طغیان و انقلاب های مختلف در اوایل عصر جدید تا سده بیستم، به ویژه در کشورهای جهان سوم این طور سخن به میان می آورد: گلدستون معتقد است که در نظریه پردازی مطالعه انقلاب ها، جمعیت شناسی به فراموشی سپرده شده است به همین دلیل وی با متمایز کردن رویکرد خود از جبرگرایی جمعیت شناختی، تلاش می کند تا تأثیر جمعیت شناسی بر انقلاب ها را با وساطت نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تشریح کند.

«اهم نظریات پارتو در زمینه گردش نخبگان، به قرار زیر است:

– تعلق به طبقۀ نخبگان لزوماً ارثی نیست.

– فرزندان تمام خصوصیات ممتاز والدین خود را ندارند.

– پیوسته نوعی جابجایی نخبگان قدیمی توسط نخبگان جدید صورت می گیرد که از قشرهای پست جامعه هستند.

«در نظر پارتو برگزیدگان مشتمل بر تمام کسانی هستند که دارای خصوصیاتی استثنایی و منحصر به فرد بوده و یا دارای استعداد و قابلیت هایی عالی در زمینۀ کار خود و یا در بعضی فعالیت ها باشند. به عبارت دیگر لفظ برگزیده به کسانی اطلاق می گردد که با توجه به نقشی که در جامعه به عهده دارند و کاری که انجام می دهند و استعدادهای طبیعی که دارند، موقعیت های برتری نسبت به متوسط افراد جامعه دارند.