انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

محفل فکری دانشجویان جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۶
معرفی برنامه‌ها
صوت برنامه‌ها
آرشیو
نشریه سره
آرشیو

In what relation do the Communists stand to the proletarians as a whole?

“The Communists do not form a separate party opposed to other working-class parties.
They have no interests separate and apart from those of the proletariat as a whole.
They do not set up any sectarian principles of their own, by which to shape and mould the proletarian movement.

The Communists are distinguished from the other working-class parties is only: (1) In the national struggles of the proletarians of the different countries, they point out and bring to the front the common interests of entire proletariat, independently of nationality. (2) In the various stages of development which the struggle of the working class against the bourgeoisie has to pass through, they always and everywhere represent the interests of the movement as a whole. The Communists, therefore, are on the one hand, practically,the most advanced and resolute section of the workingclass parties of every country, that section which pushes forward all others; on the other hand, theoretically, they have over the great mass of the proletariat the advantage of clearly understanding the line of march, the conditions, and the ultimate general results of the proletarian movement.

The immediate aim of the Communist is the same as that of all the other proletarian parties: formation of the proletariat into a class, overthrow of the bourgeois supremacy, conquest of political power by the proletariat” (Marx & Engels:1970,22-23).

Marx, K., & Engels, F (1970) Manifesto of the Communist Party, translated by Samuel Moore

ترجمه ی فارسی متن فوق در ادامه ی مطلب

رابطه ی کمونیست ها با پرولترها به طور کلی مبتنی بر چیست؟

«کمونیست ها حزب  جداگانه ای در تقابل با سایر احزاب طبقه ی کارگر تشکیل نمی دهند.

آنان منافعی جدا و منفک از کل پرولتاریا ندارند.

آنان هیچ گونه اصول افتراقی ای از خود به وجود نمی آورند تا به وسیله ی آن جنبش پرولتاریا را شکل دهند و قالب ریزی کنند.

وجه تمایز کمونیست ها از سایر احزاب طبقه ی کارگر فقط این هاست:۱) کمونیست ها در مبارزات پرولترها در سطح کشور، صرف نظر از ملیتشان، منافع مشترک کل پرولتاریا را مطرح و برجسته می کنند و پیش می کشند.۲) در مراحل مختلف رشد و توسعه ی مبارزات طبقه ی کارگر با بورژوازی، کمونیست ها همیشه و در همه جا بیانگر و مدافع منافع کل جنبش هستند.

بنابراین، کمونیست ها از یکسو، در عمل، پیشرفته ترین و قاطع ترین بخش احزاب طبقه ی کارگر را در هر مملکت تشکیل می دهند، آن بخشی که همه ی بخش های دیگر را به حرکت درمی آورد: و از سوی دیگر آنان از نظر تئوریک نسبت به توده ی عظیم پرولتاریا این امتیاز را دارند که به روشنی مسیر حرکت، شرایط و نتایج نهایی و کلی جنبش پرولتاریا را درک می کنند.

هدف فوری و فوتی کمونیست ها با هدف همه ی احزاب پرولتری یکی است: متشکل کردن پرولتاریا در قالب یک طبقه،سرنگون کردن سیادت بورژوازی و تسخیر قدرت سیاسی به دست پرولتاریا» (مارکس و انگلس،۱۳۹۲: ۵۶و۵۵).

مارکس،کارل،انگلس،فردریک (۱۳۹۲) مانیفست کمونیست،ترجمه مسعود صابری، تهران: نشر طلایه پرسو


ارسال دیدگاه جدید


به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.